technigo fpx

Om projektet

Företagen står inför stora utmaningar i och med digitalisering och nya tekniker. Även effekterna av covid-19-pandemin har visat att digitalisering är en nödvändighet i arbetslivet, oavsett bransch.

Bakgrunden till projektet

Efterfrågan på digital kunskap har ökat markant de senaste åren, och ansvaret för företagens digitala transformation är en gemensam fråga för ledning och medarbetare. Därför har FPX tagit fram initiativet Digitalisering i praktiken för att öka den digitala kompetensen hos företag i norra Mellansverige. Initiativet är anpassad efter företagets och medarbetarens behov, där deltagarna bland annat utbildas i att hantera digitala verktyg. Genom utbildningen får medarbetarna en ökad förståelse för digitaliseringens alla möjligheter, som i sin tur kommer företaget till godo.

Projektet är ett samarbete mellan Technigo AB, Future Position X och Knowit Insight Syd, med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF).

Utbildare

Technigo AB

Technigo har sedan 2016 jobbat med utbildningar inom digitalisering och IT. Technigo anlitas av företag med målsättningen att öka kompetensen för medarbetarna inom IT för att fler ska kunna bidra till innovation och digitala projekt. Bland kunderna finns IKEA, Nordea, Bonnier News, Claremont, Schibsted, Compare, Biblioteksutveckling i Sörmland m.fl.

Knowit Insight Syd

Vi är digitaliseringskonsulter som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsultation samt IT, som skiljer oss från andra konsultbolag. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 600 medarbetare.

Future Position X

Future Position X är ett oberoende svenskt innovationscenter som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. FPX bidrar med både teknik och kompetens för att utveckla datadrivna samhällslösningar.

Finansiering och kontakt

Finansiering

Utbildningsinsatsen finansieras av Europeiska Socialfonden genom Svenska ESF-rådet.

Kontaktuppgifter

För frågor om kursen och programmet:

hello@technigo.io

Presskontakt:

hanna@technigo.io

För frågor om EU-projektet, samarbeten eller deltagande:

per.andersson@fpx.se

Programmet ges i samarbete med

Med finansiering från